otsakekuva

KOSTEUSKARTOITUKSET

TALOMESTARI ERKKI MURTONEN

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksella selvitetään yksittäisen kohteen, rakenteen tai rakenneosan kosteus ja rakennetekninen kunto. Tutkimuksen kohteena voivat olla märkätilat, vesipisteellä varustetut tilat, kellari, koko rakennus tai jokin muu tilaajan rajaama rakennuksen osa.

Kosteuskartoituksesta tehdään asiakkaalle raportti, josta selviää kartoitettavan tilan tai rakenteen kosteustilanne, mahdolliset kosteusvauriot sekä kosteusvaurioriskit. Raportti sisältää myös toimenpide-ehdotukset havaittujen vaurioepäilyjen selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Kosteusmittaus

Kosteusmittaus suoritetaan rikkomatta rakenteita. Jos mittaustulokset tai havainnot kohteessa antavat aihetta, kartoituksen tilaajalle suositellaan epäillyissä vauriokohdissa rakenteen sisäistä mittausta ja mahdollisesti rakenteiden avaamista vaurioiden ja vaurioon johtaneiden syiden selvittämiseksi.

Mittaustavat:
- pintakosteusmittaus
- sisäilman kosteusmittaus
- kosteusmittaukset rakenteiden sisältä

Kosteuskartoituksia tarvitaan esim. seuraavissa tapauksissa:

- omakotitalon/asunnon osto tai myynti
- kosteusvaurioepäily
- kosteusvaurion jälkiä näkyvissä
- kosteusvaurion laajuutta ei tiedetä
- hajuhaittoja
- oireilua
- homekasvustoa rakenteissa
- sisäilmastotutkimuksen perusteella

Kosteusvaurioiden korjaaminen

Kosteusvauriokohteissa pitää ensin poistaa vaurioon johtaneet syyt sekä selvittää vaurion laajuus. Tämän jälkeen tulee korjata vaurion aiheuttamat vahingot. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja korjauskustannukset kasvavat.

Ennakoivat huoltotoimet ja vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä kohteen arvoa.

viiva

Talomestari
Erkki Murtonen Tmi

Sarkatie 2
13500 Hämeenlinna
Puh: 050 322 3477
erkki.murtonen@gmail.com

Y-tunnus 1507310-6
Yritys perustettu 1998.
Kosteuskartoituksia vuodesta 1998.
Rakennusalalla yli 40 vuotta,
Rakennusmestari vuodesta 1980.